Rychlé půjčky

Půjčka ve zkušební době

Půjčka ve zkušební době

Při hledání finanční stability a podpory během zkušebního období se může stát, že budete potřebovat půjčku. Tato situace může být pro mnohé lidi náročná, protože ne vždy jsou banky ochotny poskytnout úvěr lidem ve zkušebním zaměstnání. Nicméně, existují způsoby, jak získat výhodnou půjčku ve zkušební době. Se podíváme na několik tipů a triků, jak toho dosáhnout.

Co je půjčka ve zkušební době?

Půjčka ve zkušební době je finanční produkt, který může být pro mnohé lidi cenným záchytným bodem během jejich profesního růstu a prvních kroků na pracovním trhu. Tato forma půjčky je často dostupná pro jednotlivce, kteří právě nastoupili do nového zaměstnání a procházejí tzv. zkušební dobou nebo probation obdobím. V tomto článku se podíváme na to, jak tato půjčka funguje a jaké jsou její výhody a nevýhody pro jednotlivce v České republice.

Jak funguje půjčka ve zkušební době?

Předtím, než se ponoříme do detailů, pojďme si nejprve vysvětlit, co přesně zkušební doba znamená v kontextu zaměstnání. Zkušební doba je období, které začíná v okamžiku, kdy nový zaměstnanec nastoupí do firmy, a trvá určitou dobu, obvykle několik měsíců. Během této doby má zaměstnavatel možnost zhodnotit, zda je nový zaměstnanec schopen plnit své pracovní povinnosti a zapadnout do týmu.

Pokud jde o půjčku ve zkušební době, jedná se o typ půjčky, který je speciálně navržen pro lidi, kteří právě začali nové zaměstnání a procházejí touto zkušební dobou. Lze ji použít na různé účely, jako je financování osobních potřeb, investice do vzdělání nebo splacení existujících dluhů.

Výhody půjčky ve zkušební době

Existuje několik výhod spojených s půjčkou ve zkušební době, které mohou být pro jednotlivce velmi atraktivní:

 • Snadná dostupnost: Půjčky ve zkušební době jsou často dostupné pro lidi, kteří by jinak mohli mít obtíže s získáním úvěru. Mnoho bank a finančních institucí rozumí tomu, že noví zaměstnanci mohou potřebovat finanční injekci pro začátek své kariéry, a proto nabízí tuto speciální formu půjčky.
 • Flexibilní splatnost: Půjčky ve zkušební době obvykle nabízejí flexibilní splatnost, což znamená, že můžete vybrat dobu splácení, která nejlépe vyhovuje vašim finančním možnostem. To umožňuje snížit zátěž v prvních měsících nového zaměstnání a postupně se adaptovat na nové náklady.
 • Pomoc při budování kreditní historie: Placením půjčky ve zkušební době včas můžete začít budovat pozitivní kreditní historii. To vám může pomoci v budoucnu získat lepší podmínky pro půjčky a úvěry.

Nevýhody půjčky ve zkušební době

Stejně jako u všech finančních produktů existují i některé nevýhody spojené s půjčkou ve zkušební době:

 • Vyšší úrokové sazby: Půjčky ve zkušební době mohou mít vyšší úrokové sazby než tradiční půjčky. To je často důsledek vyššího rizika, které banky spojují s novými zaměstnanci.
 • Omezená částka půjčky: Banky mohou nastavit maximální částku, kterou můžete získat půjčkou ve zkušební době. To může být omezení pro ty, kteří potřebují větší finanční částku.
 • Omezené podmínky: Půjčky ve zkušební době mohou mít omezené podmínky a možnosti v porovnání s tradičními půjčkami. Je důležité pečlivě zvážit, zda jsou tyto podmínky pro vás přijatelné.

Požadavky na schválení

Požadavky na schválení půjčky ve zkušební době mohou se lišit v závislosti na konkrétní bankovní instituci nebo finančním poskytovateli. Zde jsou obecné požadavky, které byste měli mít na paměti:

 1. Pravidelný příjem: Banky obvykle vyžadují, aby žadatel měl pravidelný příjem. To je způsob, jakým se banky ujišťují, že budete schopni půjčku splácet. Během zkušební doby by měl být váš příjem dostatečný na pokrytí měsíčních splátek.
 2. Doklady o zaměstnání: Banky budou chtít důkazy o vašem zaměstnání a zkušební době. To může zahrnovat pracovní smlouvu nebo potvrzení od zaměstnavatele.
 3. Kreditní historie: I když jde o půjčku ve zkušební době, banky se mohou zajímat o vaši kreditní historii. Lepší kreditní historie může vést ke výhodnějším podmínkám.
 4. Věk: Musíte být starší 18 let, abyste mohli žádat o půjčku. Některé banky mohou mít vyšší věkový limit.
 5. Ostatní finanční závazky: Banky mohou zvážit i vaše existující finanční závazky, jako jsou jiné půjčky nebo kreditní karty.
 6. Adresa trvalého bydliště: Banky obvykle vyžadují doklady o vaší adrese trvalého bydliště.
 7. Garant nebo spoludlužník: V některých případech může banka požadovat garanta nebo spoludlužníka, což je osoba, která se zaručí za splacení půjčky, pokud vy nesplníte své závazky.

Je důležité si uvědomit, že tyto požadavky se mohou lišit od banky k bance, a proto je vždy dobré se před podáním žádosti poradit s konkrétním finančním institutem a zjistit, jaké požadavky konkrétně budou platit pro půjčku ve zkušební době.

Jaké dokumenty jsou potřeba?

Pro získání půjčky ve zkušební době budete muset předložit několik důležitých dokumentů. Zde je seznam dokumentů, které budou obvykle vyžadovány:

 1. Občanský průkaz: Občanský průkaz je nezbytným dokumentem pro prokázání vaší totožnosti. Banka potřebuje tento dokument k ověření vaší totožnosti a státního občanství.
 2. Doklady o zaměstnání: Během zkušební doby banka obvykle vyžaduje potvrzení o vašem zaměstnání. To může být pracovní smlouva nebo jiný dokument, který potvrzuje váš aktuální pracovní status, platové podmínky a délku zkušební doby.
 3. Potvrzení o příjmu: Banka může požadovat doklady o vašem pravidelném příjmu. To může zahrnovat výplatní pásku, daňové přiznání nebo jiné dokumenty, které prokazují váš aktuální příjem.
 4. Kreditní zpráva: I když jde o půjčku ve zkušební době, banka se může zajímat o vaši kreditní historii. Kreditní zpráva ukazuje vaše dřívější finanční závazky a platební historii.
 5. Žádost o půjčku: Samozřejmě budete muset vyplnit a podepsat žádost o půjčku poskytnutou bankou. Tato žádost obsahuje vaše osobní údaje, požadovanou částku půjčky a délku splácení.
 6. Doklady o trvalém bydlišti: Banka může vyžadovat doklady, které prokazují vaši trvalou adresu. To zahrnuje obvykle faktury za služby, které jsou na vaše jméno nebo jiné oficiální doklady.
 7. Doklady o garanci nebo spoludlužníkovi: Pokud banka požaduje garanta nebo spoludlužníka, budou také potřeba jejich osobní dokumenty a doklady o příjmu.

Je důležité si uvědomit, že konkrétní požadavky na dokumenty se mohou lišit od banky k bance. Než podáte žádost o půjčku ve zkušební době, měli byste se vždy informovat u konkrétní banky o tom, jaké dokumenty budou potřeba pro vaši žádost.

Jaká jsou rizika?

Získání půjčky ve zkušební době může být pro některé lidi výhodné, ale je také důležité mít na paměti potenciální rizika spojená s tímto typem půjčky. Zde jsou některá možná rizika:

 1. Vyšší úrokové sazby: Půjčky ve zkušební době mohou mít vyšší úrokové sazby než tradiční půjčky. To je způsobeno vyšším rizikem spojeným s novými zaměstnanci a zkušební dobou.
 2. Omezená částka půjčky: Banky obvykle nastavují maximální částku, kterou můžete získat půjčkou ve zkušební době. Pokud potřebujete větší finanční částku, může to být omezení.
 3. Omezené podmínky: Půjčky ve zkušební době mohou mít omezené podmínky a možnosti v porovnání s tradičními půjčkami. Může se jednat o kratší dobu splácení nebo menší flexibilitu.
 4. Riziko nesplácení: Pokud během zkušební doby ztratíte zaměstnání nebo se dostanete do finančních potíží, může být splácení půjčky obtížné. To může vést k dluhům a dalším finančním problémům.
 5. Závislost na pracovním místě: Půjčka ve zkušební době často souvisí s vaším aktuálním zaměstnáním. Pokud ztratíte práci, může to mít vliv na vaši schopnost splácet půjčku.
 6. Potenciální stres: Pokud máte významnou finanční závazek v době, kdy se musíte přizpůsobit novému zaměstnání, může to způsobit stres a tlak na vaše finanční zdroje.
 7. Kreditní historie: Pokud nesplácíte půjčku ve zkušební době včas, může to negativně ovlivnit vaši kreditní historii, což může mít dopad na vaši schopnost získat úvěry v budoucnosti.

Je důležité si pečlivě zvážit všechna tato rizika a provést důkladné hodnocení své finanční situace a schopnosti splácet půjčku před tím, než požádáte o půjčku ve zkušební době. Měli byste také zvážit možnost konzultace s finančním poradcem, který vám může poskytnout rady a doporučení ohledně této finanční volby.

Nejčastější otázky

Jak funguje půjčka ve zkušební době? Během zkušební doby můžete žádat o půjčku, která vám pomůže s finančními potřebami. Banka nebo finanční instituce vám poskytne určitou částku peněz, kterou budete muset splatit včetně úroků.

Jaké jsou výhody půjčky ve zkušební době? Výhody zahrnují snadnou dostupnost pro nové zaměstnance, flexibilní splatnost a možnost budovat kreditní historii.

Jaké jsou nevýhody půjčky ve zkušební době? Nevýhody mohou zahrnovat vyšší úrokové sazby, omezenou částku půjčky a omezené podmínky oproti tradičním půjčkám.

Jaké dokumenty budu potřebovat k získání půjčky ve zkušební době? Obvykle budete potřebovat občanský průkaz, doklady o zaměstnání, potvrzení o příjmu, kreditní zprávu a další relevantní dokumenty.

Jaké jsou rizika spojená s půjčkou ve zkušební době? Rizika zahrnují vyšší úrokové sazby, omezenou částku půjčky, riziko nesplácení a závislost na pracovním místě.